Obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná a spolky 2. alternativa, Bezjaderná vysočina a Čistá Rohozná z lokality zvané Hrádek na Jihlavsku se rozhodli odvolat své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a na její práci se dále nepodílet. Následují tak zástupce obcí z lokality Březový potok na Plzeňsku, kteří odvolali i předsedu tohoto uskupení. Další fungování pracovní skupiny tak dostává vážnou trhlinu.

Obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná a spolky 2. alternativa, Bezjaderná vysočina a Čistá Rohozná z lokality zvané Hrádek na Jihlavsku se rozhodli odvolat své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a na její práci se dále nepodílet. Následují tak zástupce obcí z lokality Březový potok na Plzeňsku, kteří odvolali i předsedu tohoto uskupení. Další fungování pracovní skupiny tak dostává vážnou trhlinu.

Založení skupiny, ve které působí zástupci obcí a spolků ze sedmi lokalit, zástupci zodpovědných státních úřadů a odborníci, bylo zdůvodněno úmyslem podpořit transparentnost v procesu vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a lépe nastavit pravidla pro vyhledávání úložiště. Nic z toho se nestalo, skupina se stala nástrojem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jak přesvědčit obce, aby souhlasily s průzkumy a v budoucnu i stavbou. Správa ignorovala odborné názory geologa, ohlasy z obcí vázaných místními referendy a neplnila ani pro ni závazná rozhodnutí Pracovní skupiny jako celku. Zástupci obcí a spolků v Pracovní skupině pouze napomáhali vytvářet pro SÚRAO falešné alibi zdánlivé komunikace s veřejností. Své výhrady zaslaly obce i spolky formou otevřeného dopisu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (viz příloha).

Paní Milada Duchanová, starostka obce Hojkov: „Ve většině obcí kolem Čeřínku proběhla referenda, která zavazují zastupitele, aby se proti hlubinnému úložišti bránili. Do Pracovní skupiny jsme byli nominováni, abychom tyto názory hájili a zastávali se našich občanů. Výstupy z Pracovní skupiny byly prezentovány tak, jako bychom s úložištěm u našich domovů souhlasili. S tím se ztotožňovat nemůžeme.“

Mgr. Petra Nováčková, spolek 2. Alternativa: „Navzdory názvu ve skupině žádný dialog neprobíhá, jen soustředěná manipulace a nátlak na obce ze strany SÚRAO, aby úložiště přijaly. Přestože Pracovní skupina má být poradním orgánem, nikdo její rozhodnutí nebere vážně. Nemá smysl trávit dlouhé hodiny na zbytečných jednáních, o jejichž výstupy nikdo nestojí.“

Otevřený dopis ministru Janu Mládkovi

Kraj Vysočina přišel s nápadem zanést do svého územního plánu místa u Budišova, Jihlavy a Bystřice nad Pernštejnem jako vymezená pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních opadů.

Považujeme to za špatný krok ze dvou důvodů:

  • je to předčasné, protože v celorepublikovém plánu (Politika územního rozvoje, PÚR) se s ničím takovým nepočítá. Celorepublikový dokument čeká, až budou vybrány dvě lokality z dnešních sedmi, a teprve poté předpokládá zanesení lokalit do územněplánovacích dokumentů
  • je to podpásovka pro obce v lokalitách, protože po schválení by byly obce povinny zanést prostor pro úložiště i do svých územních plánů


Občané mohou poslat Krajskému úřadu připomínky do 10.3.2016. Pro podání je možné využít on-line formulář s konceptem připomínek http://goo.gl/ncsyrr


Logo Nechceme uloziste

  Kam: Čeřínek, chata Klubu českých turistů

  Kdy: 23.4.2016, program před chatou od 15 hodin

  Odkud: z Hojkova, Cejle, Dolní Cerekve, Nového Rychnova, Milíčova, Rohozné a tábora Na Kuši

  Jak: pěšky, koňmo, na kole nebo i pomocí jiných prostředků


Program:
- informace o přípravě a průběhu geologických průzkumných prací v lokalitě Hrádek - Rohozná
- dětský skákací hrad
- špekáčky a limonáda pro děti
- hudební vystoupení
- "Cesta na nejbezpečnější místo Země", film, od 18:00 v prostorách DIODu, Jihlava

Transparenty, masky a jiné žertovné nápady k tématu jsou vítány.
Občerstvit se můžete v chatě na Čeřínku.

Proč: protest proti zamýšlené stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu pod Čeřínkem. V rámci "Dne proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů" proběhnou podobné akce v celé republice.

Pořádají: obce Hojkov, Cejle, Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, spolky 2.Alternativa, Bezjaderná vysočina, Čistá Rohozná a KUŠ. Promítání v Jihlavě organizuje Ekoinfocentrum.

Ještě jste neviděli film "Cesta na nejbezpečnější místo Země"?
the saves place on earth

 

Máte možnost navštívit jej v Jihlavě v rámci Ozvěn Ekofilmu

v úterý 8. 3. 2016 od 17 hodin v kině Dukla v Jihlavě


Snímek Edgara Hagena odborně a zároveň kriticky představuje problematiku hledání úložiště pro vyhořelého jaderné palivo po celém světě. Po filmu následuje beseda, na kterou je pozván energetický konzultant Edvard Sequens za Callu a Jihlavský geolog Zdeněk Laštovička. 

Podrobnosti v programu festivalu: